Camping Key Europe

När du checkar in på en campingplats som är ansluten till SCR Svensk Camping behöver du från och med 2019 ett Camping-ID eller ett Camping Key Europe. Ett Camping-ID kan du få utan kostnad via campingplatsen eller genom att ladda ner appen My Camping Key på App Store eller Google Play. Camping Key Europe köper du lättast online genom att klicka på bilderna nedan, alternativt i receptionen hos oss.


You will need a Camping Key Europe or a Camping-ID to check in to any SCR Swedish Camping-affiliated campsite. A Camping ID can be obtained free of charge via the campsite or by downloading the app My Camping Key from the App Store or Google Play. Camping Key Europe contains lots of benefits and offers as well as accident and liability insurance. Buy your Camping Key Europe by clicking on the picture down below or in the reception at Jägersbo Camping.