Översiktskarta över Jägersbo Camping.

Observera att kartan är en skiss, överensstämmer inte exakt med verkligheten.